Alle KempenSTroomDelen voor Zonnedak de Hoeve zijn verkocht!

Op 2 mei hebben we Nieuwsbrief 17 uitgestuurd naar alle leden van KempenStroom, met daarin de stand van zaken van Zonnedak de Hoeve. Er waren toen nog maar een heel beperkt aantal KSD beschikbaar. Meteen op 2 mei kwamen daarop de inschrijvingen binnen op de laatste KSD. Alle 3090 KSD voor Zonnedak de Hoeve zijn dus verkocht!