Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst voor inwoners Reusel over Zonneparken Laarakkerdijk : 7 maart 2022

Inloopbijeenkomst in D’n Ouwe Brandtoren tussen 19u – 21u, Burg. Willekenslaan 2, 5541 WA Reusel

Het afgelopen jaar hebben verschillende projectontwikkelaars samen met energiecoöperatie KempenStroom plannen ontwikkeld voor zonneparken aan de Laarakkerdijk. Dit is zoveel mogelijk gebeurd in samenspraak met omwonenden en belangengroepen. Ook een deskundigenpanel van de gemeente heeft intussen de plannen beoordeeld. Daarom willen we onze plannen nu delen met de inwoners van Reusel.

Op deze avond in D’n Ouwe Brandtoren zullen de projectontwikkelaars: TPSolar en Eneco, Solarfields en Xaam Solarfields hun inrichtingsplannen toelichten, vragen van inwoners beantwoorden en suggesties ter verbetering verzamelen. Het gaat in totaal om drie zonneparken, de komende twee weken zullen de projectontwikkelaars hierover ook informatie verstrekken in de lokale bladen D’n Uitkijk en PC55. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de projectpagina op onze website met links naar de websites van de projectontwikkelaars.

Op 7 maart zal ook de gemeente Reusel-De Mierden aanwezig zijn om informatie te verstrekken over het zoekgebied, de aan de projectontwikkelaars gestelde eisen en over het gelopen en nog te lopen proces van vergunningverlening.

KempenStroom zal van haar kant informatie verstrekken over onze coöperatie, hoe je lid kunt worden, over hoe inwoners mede-eigenaar kunnen worden van de zonneparken, en zo kunnen profiteren van de opbrengsten.

Inwoners van Reusel zijn welkom tussen 19u en 21u met gratis koffie/thee, kunnen vrij inlopen en de stands bezoeken. Uiteraard met in achtneming van de dan geldende coronamaatregelen!