Inloopavond Zonnepark Voortse Heikant op woensdag 12 juni

De ontwerp omgevingsvergunningen voor onze zonneparken aan de Laarakkerdijk komen ter inzage.

Het is eindelijk zover! Het college van Burgemeester & Wethouders heeft de ontwerpvergunning voor het zonnepark Voorste Heikant verleend.  De komende weken ligt deze ontwerpvergunning ter inzage. Ook de ontwerpvergunningen voor de zonneparken die we met TPSolar willen realiseren aan de Laarakkerdijk  zullen naar verwachting zeer binnenkort verleend worden.

Om omwonenden, andere belanghebbenden en ook anders geïnteresseerden de gelegenheid te geven om uitgebreid kennis te nemen van de definitieve plannen waarvoor de omgevingsvergunningen verleend worden, organiseren wij samen met Novar en TPSolar

een inloopavond op woensdag 12 juni in Taverne D’n Ouwe Brandtoren, Burgemeester Willekenslaan 2 in Reusel. U bent daar welkom tussen 18u30 en 21u.

Die avond zullen de beide projectontwikkelaars TPSolar en Novar aan de hand van tekeningen in details laten zien hoe elk van de zonneparken ingericht zal worden. Verder zullen zij u alle technische informatie verstrekken waarin u geïnteresseerd bent. Wijzelf zullen uitleggen hoe inwoners mede-eigenaar kunnen worden van al deze drie zonneparken door lid te worden van onze coöperatie en te zijner tijd KempenStroomDelen te kopen. Ook zullen we uitleggen wat onze ambitie op termijn is: de opgewekte stroom leveren aan onze leden tegen een kostprijs+ tarief. Om dit te realiseren zullen wij ons aansluiten bij het landelijke project local4local. Intussen heeft onze ALV besloten alvast lid te worden van een van de coöperatieve energieleveranciers die al meedoen aan het local4local project, namelijk OM | nieuwe energie.

Zoals u ongetwijfeld weet zal er voor de drie zonneparken een gezamenlijk omgevingsfonds worden ingericht waarbij met name de omwonenden het voor het zeggen hebben. Hierover zullen in de toekomst, volgens de huidige planning in 2025, aparte bijeenkomsten georganiseerd worden. Eerst moet zeker zijn dat de zonneparken er echt gaan komen. Dat betekent dat de omgevingsvergunningen onherroepelijk moeten zijn geworden, dat er SDE+ subsidie is toegekend en dat banken bereid zijn om de zonneparken mee te financieren. Hierover zullen wij dus op een later moment meer informeren.

Wilt u meer informatie stuur dan een email naar frans.vanhoof@kempenstroom.nl of bel hem: 0614298962