Jaarprogramma KempenStroom 2022 – 2023

Dit Jaarprogramma geeft de kaders en criteria aan waarbinnen het bestuur van KempenStroom nieuwe initiatieven en projecten verkent en voorbereidt. Daarnaast beschrijft het de stand van zaken en de begroting van de lopende initiatieven en projecten waaraan KempenStroom deelneemt.
Het bestuur biedt minimaal jaarlijks aan de ALV een geactualieerd Jaarprogramma aan ter goedkeuring.

Het Jaarprogramma is te lezen via deze LINK