Online Energie Workshop KempenStroom 7 juni, 20.00 uur

Participeren in Duurzame Energieopwekking

KempenStroom houdt zich bezighouden met grootschalige duurzame energieopwekking op daken en op land in de Kempen. Het werkgebied omvat 7 gemeenten: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-de Mierden, Valkenswaard en Veldhoven. Inwoners van deze gemeenten worden uitgenodigd om lid te worden van KempenStroom en mee te doen. Via KempenStroom kun je participeren in duurzame energieopwekking. Denk aan zonnedaken, zonneparken, windmolens maar ook energieopslag. Participeren betekent dat je betrokken kunt zijn bij de ontwikkeling van voorzieningen, de bouw en de exploitatie. Je wordt via de coöperatie mede-eigenaar en deelt in winsten. Voor meer informatie zie www.kempenstroom.nl

Op dinsdagavond 7 juni, 20.00 uur, geeft KempenStroom in samenwerking met KempenEnergie en Bibliotheek de Kempen een OnlineEnergieWorkshop om de doelstellingen en werkwijze van KempenStroom toe te lichten. Speciale aandacht deze keer voor landschappelijke inpassing en biodiversiteit. Als je interesse hebt, kun je je opgeven via: www.kempen.op-shop.nl/

We hopen je te mogen begroeten op 7 juni!