Projecten

Drie projecten ter beoordeling bij gemeente Reusel De Mierden

Donderdag 9 december was een spannende dag voor KempenStroom en haar partners Solarfields en Xaam. Krijgen we onze projectplannen op tijd klaar voor de definitieve beoordeling door de deskundigen van de gemeente Reusel De Mierden? Voor sommige was het werken tot in de late uurtjes, maar het is gelukt, de plannen liggen bij de gemeente.

Na informatiebijeenkomsten met de omwonenden en met de belangengroepen (natuurorganisaties, ZLTO, Waterschap) waar nuttige tips werden opgehaald, is onze landschapsarchitect aan de slag gegaan om een mooi inpassingsplan voor de zonneparken te maken. Daarbij is ook gebruik gemaakt van de adviezen die het deskundigenpanel van de gemeente ons na de eerste beoordeling had gegeven. Het  is een mooi plan geworden waarbij de zonneparken omgeven worden door groen aanplant van inheemse struiken en graskruidenstroken zodat ze mooi aansluiten bij de bosrijke en agrarische omgeving. Doordat er bovendien tussen de zonnepanelen voldoende ruimte en dus ook lichtinval is zal de biodiversiteit ter plaatse flink verbeteren.

Met onze derde partner in Reusel, TPSolar, hadden we eerder de plannen al ingediend bij de gemeente. In totaal hebben we nu in Reusel dus 3 projecten ingediend met een totale oppervlakte van ruim 50 ha. Donderdag ging het om volgende parken:

ZonneparkPartnerTot. oppervlakte zonneparkOppervlakte met zonnepanelenBeoogde productie Verbruik aantal huishoudens
Voorste HeikantSolarFields31,6 ha22,9 ha42,000 MWh/jaar 13,000
LaarakkerdijkXaam7,8 ha4,5 ha8,000 MWh/jaar8,000