ALV november 2023

De presentatie van de derde ALV, van 23 november 2023, inclusief Toekomstvisie van KempenStroom, is te zien op de website. Deze is te vinden via deze LINK.