Informatieavond Reusel

Donderdagavond 11 november bracht KempenStroom omwonenden van de Laarakkerdijk in Reusel tezamen. Daar staan al enkele jaren vijf windmolens. Omdat elke gemeente over een aantal jaren energieneutraal moet zijn heeft Reusel de Mierden dat gebied nu ook aangewezen voor de bouw van zonneparken.

Tijdens deze avond deelde KempenStroom en de gemeente in de persoon van verantwoordelijk wethouder Peter van de Noort de globale plannen met de aanwezigen. Vervolgens konden deze laatsten bij de stands van elk van de projectontwikkelaars, de uitgewerkte plannen van de toekomstige zonneparken meer in detail bekijken, vragen stellen en suggesties doen ter verbetering. Dit laatste met name om te komen tot een mooie inpassing van de parken in het agrarische en gedeeltelijk bosrijke landschap.

Komende week organiseert KempenStroom nog een soortgelijke bijeenkomst maar dan voor specifieke belangengroepen (zoals onder andere Waterschap, natuur- en milieuorganisaties en ZLTO) Vervolgens worden de verbeterde plannen opnieuw voorgelegd aan een deskundigenpanel van de gemeente, en breken er weer een paar spannende weken aan: “Zullen de plannen voldoen?”