Tweede informatieavond Reusel

Na de geslaagde bijeenkomst met omwonenden een week eerder, bracht KempenStroom afgelopen woensdag 17 november specifiek belanghebbenden van de zonneparken aan de Laarakkerdijk (Reusel) bij elkaar.

Natuur- milieuorganisaties (Groen Kempenland, Natuur en Weidevogelvereniging, 2 andere waren verhinderd), Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius, de ZLTO en Waterschap De Dommel namen kennis van de plannen van Xaam Solarfields, die van de Gebroeders Lavrijsen alsook die van Solarfields, en keken daarbij vooral naar de ecologische inpassing van de zonneparken in de omgeving.

Enerzijds hadden ze waardering voor sommige elementen (voldoende ruimte tussen de panelen voor lichtinval, vleermuizenkelder) van de plannen. Anderzijds gaven ze heel nuttige feedback aan de projectontwikkelaars. Zoals nadruk op inheemse struiken die het blad lang vasthouden, gebruik van de juiste kruidenmengsels voor de grasstroken, extra waterpartij voor amfibieën, zorgen dat regenwater voldoende wordt vastgehouden.

Met deze adviezen gaan de projectontwikkelaars hun plannen verbeteren en zorgt KempenStroom dat deze belanghebbenden nauw betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling en realisatie van de zonneparken aan de Laarakkerdijk.