Participeren

 • Lidmaatschap Coöperatie KempenStroom U.A.
  Als je lid wordt bij Coöperatie KempenStroom U.A. kun je vervolgens financieel participeren in de verschillende projecten die KempenStroom gaat opzetten.
  Lid worden doe je door het invullen en verzenden van het lidmaatschapsformulier, waarbij je toestemming geeft dat eenmalig het inschrijfgeld van € 30.00 van je rekening afgeschreven wordt. Zie pagina Aanmelden Lidmaatschap. Elk lid van de coöperatie heeft 1 stem in de Algemene Leden Vergadering waar de belangrijke beslissingen genomen worden.
  Iedereen kan lid worden van coöperatie KempenStroom: direct omwonenden van de zonnedaken, zonneweides of windmolenparken, maar ook andere inwoners en bedrijven uit het werkgebied van KempenStroom en daarbuiten. Hoe meer leden hoe sterker coöperatie KempenStroom!  We vragen nogal wat informatie als je je opgeeft als lid van KempenStroom. We moeten volledige identificatie vragen in verband met toezicht door de bank en de Autoriteit Financiële Markten. Het toezicht is enerzijds een last. Maar bovenal waarderen we de bescherming van consumenten en bedrijven tegen misbruik.

  Het adres krijgt speciaal belang bij projecten waarvoor we subsidie kunnen aanvragen die is gekoppeld aan zogenaamde ‘postcoderozen’.

  Het bankrekeningnummer vragen we voor het gemak van de leden. De leden hoeven het inschrijfgeld niet zelf over te maken. Wij incasseren dat. Ook wordt het bankrekeningnummer van belang wanneer je gaat participeren in projecten. Rente en terugbetalingen zullen we op je rekening bijschrijven.

 • Participeren
  Participeren in de projecten van KempenStroom doe je door middel van het aankopen van KempenStroomDelen. De opbrengst hiervan dient voor de financiering van de installaties die KempenStroom gaat bouwen om duurzame energie op te wekken.
  Bij grote projecten die KempenStroom met andere partners ontwikkelt streven we naar 50% financiering door coöperatie KempenStroom. Een belangrijk gedeelte daarvan komt uit leningen bij de banken, de rest wordt via participatie opgehaald bij de leden van de coöperatie. Bij kleinere projecten, bijvoorbeeld zonnedaken, wordt zelfs gestreefd naar 100% financiering door KempenStroom.
  Eén KempenStroomDeel kost € 100.00. Als lid van KempenStroom bepaal je zelf hoeveel KempenStroomDelen je, per keer, wil aanschaffen. Bij elk nieuw project wordt  een nieuwe participatie-ronde georganiseerd waarvoor je je naar wens kunt inschrijven.

  Naar rato van het aantal KempenStroomDelen deel je mee in de winst van de coöperatie. De ledenvergadering beslist daarover. We verwachten positieve rendementen op KempenStroomDelen te kunnen realiseren.

 • KempenStroomDelen
 • KempenStroomDelen zijn geschikt voor die leden die KempenStroom, haar activiteiten en werkwijze een warm hart toedragen. KempenStroomDelen zijn niet zo geschikt voor leden die participeren om puur gewin en op elk moment over hun geld willen kunnen beschikken.Een KempenStroomDeel is een langdurige lening van een lid aan de Coöperatie. KempenStroomDelen dragen bij in het risicodragend vermogen van KempenStroom, waarmee de coöperatie investeert in eigen installaties en in mede-eigendom van installaties met derden. KempenStroomDelen worden uitgegeven bij
  • De opstart van een nieuw project.
  • Als KempenStroomDelen teruggeleverd worden aan de Coöperatie.
 • KempenStroomDelen worden pas uitgegeven wanneer een project klaar is om uitgevoerd te worden, de zogenaamde Financial Close. Dan ligt er een concrete businesscase op basis waarvan je een voorspelling zou kunnen doen over het rendement. Coöperatie KempenStroom weet dan in ieder geval dat het een gezond project is; er is subsidie voor verleend en een bank heeft een geldlening verstrekt.
 • KempenStroomDelen hebben enkele bijzondere kenmerken:
  • de rente is variabel,
  • de looptijd is onbepaald,
  • de ruimte voor terugbetaling is beperkt.
 • KempenStroomDelen zijn niet verhandelbaar zonder tussenkomst van Coöperatie KempenStroom. De houder van KempenStroomDelen maakt aanspraak op een jaarlijkse rente over het bedrag van zijn of haar KempenStroomDelen. Deze rente is variabel en wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering ( ALV).
 • KempenStroomDelen hebben geen vaste einddatum en worden daarom niet automatische afgelost.  Het bedrag dat opgehaald wordt door de uitgifte van KempenStroomDelen wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en bouw van eigen energieprojecten. Deze hebben een levensduur van ca. 15 tot 25 jaren vanaf de inbedrijfsinstelling.
 • Het terugverkopen van KempenStroomDelen aan de coöperatie kan worden gedaan in de volgende gevallen:
  • na afschrijving van een project,
  • op verzoek van de deelnemer
  • door middel van een besluit van de ALV

  Elk jaar wordt er in de ALV besloten welk bedrag er gereserveerd wordt voor het terugkopen van KempenStroomDelen, hierover beslissen dus alle leden.