Zonneparken Laarakkerdijk in Reusel

Om haar streven om in 2025 energieneutraal te zijn waar te maken, heeft de gemeente Reusel de Mierden in 2021 een tweetal zoekgebieden aangewezen, waaronder de Laarakkerdijk (onder de bestaande 5 windturbines). Meerdere projectontwikkelaars hebben daarop contacten gelegd met grondeigenaren aan de Laarakkerdijk/Pikoreistraat en hebben hun eerste plannen op papier gezet.

Twee van die projectontwikkelaars, Novar (voorheen Solarfields) en TPSolar, hebben contact opgenomen met KempenStroom om de zonneparken gezamenlijk te realiseren. Vervolgens heeft KempenStroom zelf ook contact opgenomen met nog twee andere ontwikkelaars: DSG (voorheen Xaam -Solarfields) en de Gebroeders Lavrijsen (dit initiatief is intussen overgenomen door Novar en maakt onderdeel uit van het Zonnepark Voorste Heikant). Dit o.a. met het  doel om gezamenlijk op te trekken, en zo te komen tot mooie landschappelijk en ecologisch goed ingepaste zonneparken. Dit alles in goed overleg met de omwonenden en met andere belanghebbenden.

Aanvraag omgevingsvergunning

Voor de verschillende zonneparken hebben de projectontwikkelaars hun aanvraag reeds enige tijd officieel ingediend (december 2021, augustus 2022), of informeel ingediend voor een eerste inhoudelijke toets. Vanwege beperkte capaciteit bij de gemeente duurt een en ander langer dan gebruikelijk. De hoop bestaat echter dat voor sommige zonneparken de omgevingsvergunning dit jaar verleend gaat worden.

Participatieproces

KempenStroom streeft er naar om iedereen zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij de ontwikkeling van de zonneparken. Daarom hebben we samen met de gemeente Reusel de Mierden en de betrokken projectontwikkelaars een communicatie plan opgesteld. De belangrijkste stappen hierin zijn:

  • Keukentafelgesprekken met de direct aanwonenden ( deze zijn gedaan door de projectontwikkelaars)
  • Informatiebijeenkomst voor de omwonenden in een straal van 500 meter (deze heeft plaatsgevonden op 11 november 2021)
  • Informatiebijeenkomsten voor andere belanghebbenden (natuurorganisaties, ZLTO, Waterschap, …) deze hebben plaatsgevonden op 17 november 2021 en 15 februari 2022
  • Bredere informatiebijeenkomst voor de inwoners van Reusel met de bijgewerkte plannen (op basis van zorgen/suggesties uit de beide eerdere bijeenkomsten en adviezen van de deskundigen van de gemeente). Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 7 maart 2022 in Reusel.
  • Geïnteresseerden kunnen hun vragen en ideeën altijd met ons delen via info@kempenstroom.nl (algemene vragen) of vanhoof@kempenstroom.nl (specifieke vragen over de zonneparken in Reusel).
  • Omwonenden en belanghebbenden zullen verder halfjaarlijks schriftelijk op de hoogte worden gehouden (januari 2023, volgende update juli 2023)

Financiële participatie

Zoals voor al haar projecten biedt KempenStroom haar leden te zijner tijd ook hier de mogelijkheid om financieel deel te nemen in de investeringen van de coöperatie, en in feite zo mede-eigenaar te worden van de zonneparken.

Deze mogelijkheid, die bestaat uit het kopen van KempenStroomDelen, zal geopend worden op het moment dat de externe financiering van het zonnepark verzekerd is (vergunning verleend, subsidie toegekend, alsook de bancaire lening goedgekeurd). Voor meer informatie over het verkrijgen van KempenStroomDelen zie pagina ‘Participeren’.

In afwachting van financieel te participeren, kun je nu al wel lid worden van onze coöperatie. Op die manier kun je meebeslissen over het te voeren beleid. Om lid te worden vragen we je om eenmalig 30 euro aan inleggeld te betalen. Aanmeldden kan via de pagina Aanmelden lidmaatschap.

Technische informatie over de zonneparken

Voor de technische informatie van elk van de zonneparken verwijzen we naar de websites van onze ontwikkelpartners. Wanneer de plannen definitief uitgewerkt zijn, zal daar uitgebreidere informatie beschikbaar komen.

Solarfields : Zonnepark Voorste Heikant – Reusel de Mierden – Novar

TPSolar :  Reusel de Mierden | TPSolar

DSG Solarfields : www.dsg.nl