Zonneparken Laarakkerdijk in Reusel

Om haar streven om in 2025 energieneutraal te zijn waar te maken, heeft de gemeente Reusel de Mierden in 2021 een tweetal zoekgebieden aangewezen, waaronder de Laarakkerdijk (onder de bestaande 5 windturbines). Meerdere projectontwikkelaars hebben daarop contacten gelegd met grondeigenaren aan de Laarakkerdijk/Pikoreistraat en hebben hun eerste plannen op papier gezet.

Twee van die projectontwikkelaars, Solarfields en TPSolar, hebben contact opgenomen met KempenStroom om de zonneparken gezamenlijk te realiseren. Vervolgens heeft KempenStroom zelf ook contact opgenomen met nog twee andere ontwikkelaars: Xaam -Solarfields en de Gebroeders Lavrijsen. Dit o.a. met het  doel om gezamenlijk op te trekken, en zo te komen tot mooie landschappelijk en ecologisch goed ingepaste zonneparken. Dit alles in goed overleg met de omwonenden en met andere belanghebbenden.

Participatieproces

KempenStroom streeft er naar om iedereen zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij de ontwikkeling van de zonneparken. Daarom hebben we samen met de gemeente Reusel de Mierden en de betrokken projectontwikkelaars een communicatie plan opgesteld. De belangrijkste stappen hierin zijn:

  • Keukentafelgesprekken met de direct aanwonenden ( deze zijn gedaan door de projectontwikkelaars)
  • Informatiebijeenkomst voor de omwonenden in een straal van 500 meter (deze heeft plaatsgevonden op 11 november 2021)
  • Informatiebijeenkomst voor andere belanghebbenden (natuurorganisaties, ZLTO, Waterschap, …) deze heeft plaatsgevonden op 17 november 2021
  • Bredere informatiebijeenkomst voor de inwoners van Reusel met de bijgewerkte plannen (op basis van zorgen/suggesties uit de beide eerdere bijeenkomsten en adviezen van de deskundigen van de gemeente). Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 7 maart in Reusel.
  • Geïnteresseerden kunnen hun vragen en ideeën altijd met ons delen via info@kempenstroom.nl (algemene vragen) of vanhoof@kempenstroom.nl (specifieke vragen over de zonneparken in Reusel).

Financiële participatie

Zoals voor al haar projecten biedt KempenStroom haar leden ook hier de mogelijkheid om financieel deel te nemen in de investeringen van de coöperatie, en in feite zo mede-eigenaar te worden van de zonneparken.

Deze mogelijkheid, die bestaat uit het kopen van KempenStroomDelen, zal geopend worden op het moment dat de externe financiering van het zonnepark verzekerd is (vergunning verleend, subsidie toegekend, alsook de bancaire lening goedgekeurd). Voor meer informatie over het verkrijgen van KempenStroomDelen zie pagina ‘Participeren’.

In afwachting van financieel te participeren, kun je nu al wel lid worden van onze coöperatie. Op die manier kun je meebeslissen over het te voeren beleid. Om lid te worden vragen we je om eenmalig 30 euro aan inleggeld te betalen. Aanmeldden kan via de pagina Aanmelden lidmaatschap.

Technische informatie over de zonneparken

Voor de technische informatie van elk van de zonneparken verwijzen we naar de websites van onze ontwikkelpartners. Wanneer de plannen definitief uitgewerkt zijn, zal daar uitgebreidere informatie beschikbaar komen.

Solarfields : Voorste Heikant – Reusel de Mierden – Solarfields

TPSolar :  Reusel de Mierden | TPSolar

Xaam Solarfields : www.xaam.nl