Zonnepark Landardseweg in Wintelre-Noord, samenwerking tussen TPSolar en KempenStroom

De gemeente Eersel heeft in 2020 de locatie Wintelre Noord, Landardseweg aangewezen als zoekgebied voor de ontwikkeling van zonneweiden. Initiatiefnemers kunnen tot 31 augustus 2022 een projectvoorstel bij de gemeente indienen.  TPSolar heeft in samenspraak met omwonenden, KempenStroom en grondeigenaren een ontwerp voor een zonneweide-initiatief gemaakt voor deze locatie.

Algemene Informatie initiatief Zonneweiden Landardseweg

  1. Locatie valt binnen aangewezen zoekgebied voor zonne-energie
  2. Ongeveer 18 hectare
  3. Vermogen circa 25 MWp
  4. Opwek groene stroom staat gelijk aan het jaarverbruik van ongeveer 6.800 gemiddelde Nederlandse gezinnen
  5. Ontwerp wordt in samenspraak met de omgeving vormgegeven
  6. Voor inwoners van Wintelre ( en van andere Kempengemeenten) mogelijkheden om te participeren en mee te profiteren van de zonneweide
  7. Streven naar 50% lokaal eigendom
  8. Door ruimte te geven aan natuurontwikkeling levert het park een bijdrage aan een duurzaam landschap
  9. Door het aanbrengen van struwelen wordt het zicht op het park weggenomen.
  10. Prognose start: 2025