Zonnedak Zandoerle

Op een bedrijvencentrum in Zandoerle in de gemeente Veldhoven, gaat KempenStroom een zonnedak realiseren van ongeveer 1500 zonnepanelen. De aansluiting bij Enexis is veiliggesteld.

Voor dit project zal een SCE subsidie worden aangevraagd. De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) vervangt de fiscale regeling verlaagd tarief (beter bekend als de postcoderoosregeling), maar heeft nog steeds als kenmerk dat alleen bewoners uit de postcoderoosgebieden in de directe omgeving kunnen deelnemen. De exacte postcoderoos dient nog te worden vastgesteld.
We hebben diverse offertes aangevraagd en de keuze voor het bedrijf dat het zonnedak gaat installeren is gemaakt, het businessplan is opgesteld en de SCE subsidie aanvraag is in voorbereiding. Deze subsidie kan begin 2023 aangevraagd worden.

De verwachting is dat dit Zonnedak in Zandoerle in 2023 kan worden gerealiseerd.

Er wordt naar gestreefd om in het eerste kwartaal van 2023 te starten met het werven van deelnemers aan dit zonnedak (minimaal 100).