Op een bedrijvencentrum in Zandoerle in de gemeente Veldhoven, gaat KempenStroom een zonnedak realiseren van ongeveer 1500 zonnepanelen. De aansluiting bij Enexis is veiliggesteld.

Voor dit project zal een SCE subsidie worden aangevraagd. De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) vervangt de fiscale regeling verlaagd tarief (beter bekend als de postcoderoosregeling), maar heeft nog steeds als kenmerk dat alleen bewoners uit de postcoderoosgebieden in de directe omgeving kunnen deelnemen. De exacte postcoderoos dient nog te worden vastgesteld.
We zitten nu in de fase van offerteaanvragen, opstellen businessplan en voorbereiding SCE subsidie aanvraag. Deze subsidie kan begin 2022 aangevraagd worden.

De verwachting is dat dit Zonnedak in Zandoerle medio 2022 kan worden gerealiseerd.

Er wordt naar gestreefd om in het eerste kwartaal van 2022 te starten met het werven van deelnemers aan dit zonnedak (minimaal 100).