Nieuws

Presentatie Derde Algemene Ledenvergadering, inclusief Toekomstvisie KempenStroom, 23 november 2023
Stand van zaken zonneparken Laarakkerdijk in Reusel, november 2023
OnlineEnergieWorkshop KempenStroom 16 november 20.00 uur. Speciale aandacht voor Zonnedak De Hoeve in Veldhoven
Informatiebijeenkomst Zonnedak de Hoeve, woensdag 1 november, 19.30 uur in Veldhoven